سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گلها لبخند می زنند، و پرنده های خسته بر میگردند و در این رویش سبز دوباره من....تو.....ما..کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ ای زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد.

سال١٣٩٠ مبارک

/ 0 نظر / 14 بازدید