در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی

هر کس آزار من زار پسندید ولی

نپسندید دل زار من آزار کسی

آخرش محنت جانکاه به چاه اندازد

هرکه چون ماه برافروخت شب تار کسی

سودش این بس که به هیچش بفروشند چو من

هر که به قیمت جان بود خریدار کسی

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
خدا

سلام و خدا قوت دنیا را هر طور ببینی همان طور با تو رفتار می کنه