خسته ام

خسته از روزهای تکراری که بی صدا می آیند و می روند.

خسته از شالیزارهایی که دیگر بوی مهربانی نمی دهد.

از ماهی هایی که به تنگ کوچکشان دلبسته اند.

خسته ام. خسته از نسیمی که بوی دلتنگی میدهد.

خسته ام....

/ 0 نظر / 9 بازدید