آدمک آخر دنیاست، بخند.

آدمک مرگ همین جاست، بخند.

آن خدایی که بزرگش خواندی، به خدا مثل تو تنهاست، بخند.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید