دوباره بازگشته‏ام‏
و بین من و تو به اندازه کوهی از گناه و غفلت‏
فاصله افتاده است‏
و تو خود می‏دانی‏
که هیچ حاصلی از این فاصله نبردم‏
جز قلب و روحی زخمی و خسته‏
و کوله‏باری سنگین از گناه‏
اما حالا من برگشته‏ام‏
امیدوار به رحمت بی‏انتهای تو
می‏خواهم این فاصله‏ها را پر کنم‏
پناهم می‏دهی آیا؟

/ 0 نظر / 20 بازدید