ضرورت یاد مرگ

قیامت در پیش روی شما و مرگ در پشت سر شما را می راند سبکبار شوید تا برسید همانا آنان که رفتند در انتظار رسیدن شمایند.              امام علی(ع)

پسرم بدان تو برای آخرت آفریده شده ای نه دنیا، خداوند تو را از حالات دنیا آگاه کرده و دنیا نیز از وضع خود تو را خبر داده و از زشتی های روزگار پرده برداشته است، انسان با نفسی که می کشد قدمی به سوی مرگ می رود.               امام علی (ع)

/ 0 نظر / 13 بازدید