خبر از مسخ ارزش ها

روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند. مسجد های آنان در آن روزگار آباد اما از هدایت ویران است. مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد، بدترین مردم می باشند،که کانون هر فتنه و جایگاه هر خطاکاری اند هر کس از فتنه ها برکنار است او را به فتنه بازگردانند که خدای بزرگ می فرماید: به خودم سوگند بر آنان فتنه ای بگمارم که انسان شکیبا در آن سرگردان ماند.

نهج البلاغه (حکمت 369)

/ 0 نظر / 11 بازدید