ارزش عفت و پاکدامنی

پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست.

نهج البلاغه (حکمت 474)

/ 0 نظر / 10 بازدید