خداوندا...

قرارم باش

        یارم باش

                 جهان تاریکی محض است.

                     می ترسم....    کنارم باش.

/ 0 نظر / 10 بازدید